Tervetuloa

Teemme

ostamisesta tehokkaampaa

ProcureNode Oy on osto- ja hankintatoimen kehittämiseen ja digitalisointiin keskittyvä yritys. Tarjontaamme kuuluvat erilaiset hankintapalvelut sekä kehittämämme hankintasovellus.

ProcureNode sovelluksen avulla saat kaikki epäsuorien hankintojen tapahtumat haltuun. Järjestelmä tuo läpinäkyvyyttä ja tarkkuutta kustannuksiin ja mahdollistaa uusien säästökohteiden tunnistamisen.

Ostomäärien ei tarvitse olla suuria, nopeiden hyötyjen saavuttamiseksi!

Varmista kilpailukykysi panostamalla hankintoihin

Yritysten tulisi panostaa entistä vahvemmin hankintoihin pysyäkseen kilpailukykyisinä nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Inflaation aikana kustannustehokkuutta voi saavuttaa optimoimalla, nykyaikaistamalla ja digitalisoimalla hankintaan liittyviä prosesseja.

Monet pienemmätkin yritykset ovat lähteneet tutkimaan epäsuoria hankintoja. Ottamalla haltuun hajautetusti hallitut epäsuorat hankinnat, yritykset voivat löytää uusia potentiaalisia säästökohteita.

Läpinäkyvyys on ratkaisevan tärkeää tietoon perustuvan päätöksenteon tukemiseksi. Prosessien mukauttaminen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja markkinoiden muutoksia on olennaista.

Olemme erikoistuneet ns. “greenfield” projekteihin, joissa lähdetään laajentamaan toimialuetta epäsuoriin hankintoihin. Perinteisen konsultoinnin sijaan pyrimme toimimaan yrityksen sisältä käsin. Nopeita tuloksia saavutetaan, kun projekti käynnistetään säästökohteiden tunnistamisella ja jatketaan niiden realisoinnilla.

Pitkäaikaisia ja pysyviä hyötyjä saadaan prosessikehityksen avulla. Näitä kahta ei välttämättä tarvitse eriyttää toisistaan erillisiksi projekteiksi. Prosessien kehittämistä ja toimintamallien rakentamista voidaan tehdä strategisen hankinnan rinnalla.

Hankintojen digitalisaatio on valtava muutosprojekti

Digitaalinen transformaatio tai digitalisaatio vaatii resursointia ja panostusta, jotta muutos saadaan liikkeelle.

Vaikka digitaaliseen transformaatioon liittyykin olennaisesti investoinnit teknologiaan, ei se yksinään riitä. Teknologian lisäksi vanhoja protokollia ja toimintamalleja tulee muuttaa. Ne tulee linjata uutta toimintaa tukeviksi.

Digitaalisen transformaation tavoitteisiin kuuluu kustannussäästöjen saavuttaminen liiketoiminnan kilpailuaseman parantamiseksi. Tämän lisäksi muita tavoitteita voi olla esim. prosessien skaalaaminen ja tehostaminen.

Kun muutos on saatu liikkeelle, tulee digitaalisen transformaation ja muutoksen ohjaamisessa keskittyä jatkuvan etenemisen ja liikkeen ylläpitämiseen. Tähän liittyy esteiden tunnistaminen etenemisen aikana ja ohjausryhmän vankka tuki niiden poistamiseksi.

Tavoitteista riippumatta, muutoksen toteuttaminen vaatii aina koulutusta ja konkreettista tukea.

Tiimimme on osaava ja kokenut

Olemme jo useiden asiakkaiden luotettu kumppani hankintojen hallinnassa ja kehittämisessä. Lisäksi meillä on laaja kokemus palveluiden tarjoamisesta eri toimialoille.

Men working with laptops

Hankintapalvelut

Tarjoamme erilaisia hankinnan konsultointipalveluita aina analysoinnista hands-on / freelance tyyppiseen tekemiseen. Palvelumme voidaan myös yhdistää hankintasovellukseen.

ProcureNode-Switch

ProcureNode järjestelmä

ProcureNode järjestelmän avulla saadaan nimikkeettömien hankintojen hankintapyynnöt, hyväksynnät ja ostot samaan tietokantaan.

Meillä on vahva kokemus ostoista, hankinnoista ja logistiikasta. Lisäksi tunnemme startup-ympäristön, ohjelmistoteollisuuden, palvelukehityksen ja b2b myynnin kuin omat taskumme.

Olemme intohimoisia uusien asioiden rakentajia ja prosessien kehittäjiä. Valjastamme kaiken energiamme ja osaamisemme tuottaaksemme lisäarvoa asiakkaille.

Täältä voit lukea, miten olemme auttaneet asiakkaitamme

Meistä sanottua