Palvelumme

Kilpailuetua hankinnoista: Tutustu ProcureNoden palveluvalikoimaan

Neuvottelutaitovalmennus

Olemme kehittäneet neuvottelutaitovalmennuksen hankinnan tarpeisiin yhteistyössä Rsult Academyn kanssa. Neuvotteluvalmennuksen lähtökohtana on laajentaa Win-Win ajattelua neuvotteluissa. Tällä varmistat parhaiten hankinnan onnistumisen liiketoiminnan kannalta.

Strateginen kumppanisi epäsuorissa hankinnoissa ja kustannusten hallinnassa

ProcureNode on erikoistunut muuttamaan hankintaprosessisi välttämättömästä toiminnosta strategiseksi voimavaraksi. Hyödyntämällä dataan perustuvia näkemyksiä ja toimialan asiantuntemusta autamme sinua optimoimaan kustannuksia, hallitsemaan toimittajasuhteita ja ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä koko organisaatiossasi.

Riippumatta siitä, navigoitko talouden laskusuhdanteiden läpi vai tavoitteletko taloudellista tehokkuutta, räätälöityjen palveluiden ja koulutusohjelmien valikoimamme tarjoaa kattavat ratkaisut erityistarpeisiisi.

Kattavan analyysimallimme avulla on helppo luoda kehityspolku hankintatoimen nostamiseksi uudelle tasolle

Kokonaisvaltaisen analyysimme avulla tunnistetaan osto- ja hankintaprosessien kehittämismahdollisuudet. Menetelmämme perustuu TOC (theory of constraints) menetelmään, joka tunnetaan suomeksi nimellä kapeikkoajattelu sekä LEAN-filosofiaan. TOC on systemaattinen lähestymistapa, jonka avulla määritetään kehitystä hidastavat ja haittaavat rajoitteet ja esteet.

Rajoitetta pidetään tekijänä, joka estää prosessia saavuttamasta täyttä potentiaaliaan, vaikka mikään ei menisi pieleen.

Analyysimenetelmämme keskittyy kolmeen prosessin ydinalueeseen:

  • Ihmiset
  • Prosessit
  • Työkalut ja teknologiat

Jokaisessa järjestelmässä tai prosessissa on suorituskykyä rajoittavia tekijöitä. Näitä rajoitteita on yleensä vain muutama, joista seuraa järjestelmän käyttäjille paremmin näkyviä haittavaikutuksia.

Käyttämämme menetelmä ei poikkea merkittävästi yleisistä projektinhallintamalleista. On kuitenkin muutamia eroja, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen ja erittäin tehokkaan monimutkaisten järjestelmien kehittämisessä.

Onnistuneeseen projektiin tarvittava tutkimustieto sisältää numeerista dataa ja haastatteluiden kautta kerättävää tietoa.

Käytämme myös hankinnan kypsyysmallia, jolla on helppo määritellä toiminnan nykytila. Lisäksi sen avulla voidaan määritellä selkeä tavoitetila, johon kehitystoimilla tähdätään. Lopuksi pystymme vastaamaan kolmeen ydinkysymykseen:

  1. Mitä meidän on muutettava tavoitteen saavuttamiseksi?
  2. Mihin muutosta on tehtävä?
  3. Miten muutos saadaan aikaan?

Kiinnostuitko, mutta sinulla on kysyttävää?

Paras tapa päästä eteenpäin on ottaa yhteyttä ja varata tapaaminen. Tapaamisen aikana voimme arvioida, mitä voidaan tehdä ja miten voimme tuottaa sinulle lisäarvoa.

Ostojen ja hankintojen tehostaminen on aina ainutlaatuinen hanke, ja se on arvioitava tapauskohtaisesti.

Projektin laajuudesta riippuen, tarvitsemme dataa epäsuorista hankinnoista. Tämän saamme raporttina ERP tai talousjärjestelmästä. Vaihtoehtoisesti voimme valtakirjalla kerätä datan myös toimittajilta. Datan validointi on hyvä tehdä haastatteluiden avulla. Voimme tehdä projektin täysin avaimet-käteen periaatteella, tai osallistaa siihen myös teidän hankintaorganisaatiota. Tämä kaikki voidaan sopia erikseen tapauskohtaisesti.

Epäsuorien kustannusten määrä voi olla merkittävä. Tyypillinen määrä valmistavassa teollisuudessa vaihtelee 20 – 40 prosentin välillä riippuen siitä, mitä välillisiin menoihin sisällytetään.

Epäsuorat kustannukset ovat yleensä arvioitua suuremmat, ja kun ne on analysoitu, todellinen määrä voi yllättää.

Mahdollisten kustannussäästömahdollisuuksien lisäksi epäsuorien kustannuksten ja hankintaprosessien kehittäminen ja tehostaminen parantaa yrityksen kilpailuetua.

Toimitamme konkreettisen projektisuunnitelman, joka sisältää myös ohejistuksen siitä, miten edetä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tunnistamme ja osoitamme järjestelmän tai prosessin haittavaikutukset sekä niihin liittyvät juurisyyt. 

Mitä konkreettisemmat tavoitteet määritellään alussa, sitä parempia tuloksia on saavutettavissa. Sujuva ja tehokas hankintaprosessi tuottaa väistämättä tuloksia ja lisäarvoa yritykselle.

Lue lisää asiakaskertomuksistamme.

Sopimuksen allekirjoittaminen on molemminpuolinen etu. Käytettävissä on erilaisia sopimustyyppejä määräaikaisista toistaiseksi voimassa oleviin. Toimeksiannosta, sen laajuudesta ja koosta riippuen voimme räätälöidä sopimuksen tarpeiden mukaan.

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla – saat päivityksiä uusimmista uutisista