TIETOA MEISTÄ

ProcureNode yrityksenä

Teamwork

ProcureNode Oy

Työskenneltyäni useitta vuosia eri toimialojen yrityksissä olen huomannut selkeän kaavan hankintaorganisaatioiden yleisimmissä haasteissa.

Läpinäkyvyyden puute, erityisesti epäsuorissa hankinnoissa, on monien yritysten jatkuva haaste. Laadukkaiden tietojen puute vaikeuttaa monien hankintaorganisaatioissa työskentelevien ihmisten suoriutumista.

Epäsuorat hankinnat on yleensä hajautettu koko organisaation laajuudelle. Työnkulkujen ja prosessien hallinta tällaisessa ympäristössä on vaikeaa.

Markkinoilta ei löytynyt mielestäni riittävän hyvää ja oikealla tavalla näitä haasteita ratkaisevaa sovellusta.

Näin syntyi ProcureNode Oy. Näihin haasteisiin keskitymme. Pyrimme tehostamaan hankintatoimen sujuvuutta kehittämällämme sovelluksella ja tarjoamalla sen tukena ja lisänä erilaisia palveluita.

Jarno Salomäki - Founder & CEO

Alku

Lähdimme liikkeelle idean, unelman ja korjatun kannettavan tietokoneen voimin.

Liikeidea on kypsynyt useiden vuosien ajan. Sen sisältö on kehittynyt ajan myötä ja jokainen työkokemus on jättänyt siihen jälkensä.

Lopulta vuoden 2020 lopulla idea oli jalostunut tarpeeksi ja aika oli oikea yrityksen perustamiselle. Monet pk-yritykset ovat oivaltaneet epäsuorien hankintojen merkityksen liiketoiminnalleen.

Epäsuorille hankinnoille on ominaista aliresursointi ja hajautettu organisaatiorakenne. Tämä avaa mahdollisuuden sovelluspohjaiselle hankintatoimen kehittämiselle.

Yrityksen alkumetreillä idea ei ollut vielä riittävän kypsä. Kehitimme sitä edelleen konseptiksi, ja ensimmäiset kaaviot ja esitykset luotiin vuoden 2021 alussa. Idean esittely potentiaalisille asiakkaille ja kumppaneille alkoi. Keräsimme palautetta ja haimme vastakaikua markkinoilta.

Konseptin ympärille alkoi syntymään vuokaavioita ja yksityiskohtaisempia kuvauksia eri toiminnallisuuksista. Tuotevisio alkoi hahmottua ja eri toiminnallisuuksia luotiin.

Toteutimme ensimmäisen asiakasprojektin ja analysoimme pk-yrityksen hankintatoiminnon nykytilan ja tunnistimme kehitysmahdollisuuksia.

Tällä tavalla pääsimme kehittämään analyysimenetelmää, jota käytämme vielä nykyäänkin. Tuloksena syntyi palvelutuote.

The beginning

Go-to-market-strategia

Palvelutuotteemme oli hankinta-analyysi. Analyysin tavoitteena on tunnistaa hankintaprosessin nykytila ja sen kehitystä hidastavat haittavaikutukset.

Analyysin metodologia perustuu TOC (Theory of Constraints) tai suomeksi kapeikkoajatteluun ja Lean-filosofiaan. Näiden filosofioiden mukaan hallittavia järjestelmiä rajoittaa vähintään yksi, mutta enintään muutama haittavaikutus.

Monimutkaisten järjestelmien vuorovaikutusten, sivuvaikutusten ja perimmäisten syiden ymmärtäminen mahdollistaa järjestelmän paremman hallinnan.

Esteet (constraints) voivat olla luonteeltaan sisäisiä tai ulkoisia. Epäsuorissa hankinnoissa toistuvia esteitä ovat mm. resurssien ja oikeiden välineiden puute.

Palvelutuotteen ja standardoidun lähestymistavan luominen tehosti toimintaamme huomattavasti. Palvelutuotteen etuna on, että se voidaan myydä välittömästi. Se nopeuttaa markkinoille tuloaikaa ja antaa meille mahdollisuuden päästä kiinni palauteoppimissykliin jo ennen sovelluksen rakentamista.

Vakiopalvelutuotteen skaalautuvuus on parempi kuin räätälöidyn palvelutuotteen. Samalla lähestymistavalla voimme toteuttaa muutaman asiakasprojektin samanaikaisesti käyttämällä nykyisiä resurssejamme.

Kehitteillä oleva sovelluksemme parantaa palvelumme skaalautuvuutta pala palalta. Olemme siis rakentaneet MVP:n  osittain palvelutuotteeksi. Tuloksena on hybridi-malli, jossa osan toiminnasta suorittaa sovellus, mutta palvelu on edelleen kiinteä osa kokonaisuutta.

Tulevaisuudessa sovelluksen rooli palvelutuotannossa kasvaa, ja sen myötä myös yrityksen skaalautuvuus paranee.