ProcureNode News 26/03/2022

Tuotekehitystä, brändi-identiteettiä ja prototyypin rakentamista

Aiheet

Yrityksen logo ja visuaalinen ilme

Päätimme kehittää yrityksen visuaalista identiteettiä ja käynnistimme 99designs sivustolla brand identity -kilpailun. Kilpailuun saatiin yllättäen kaikkineen 156 logoideaa, joiden joukosta valinta tehtiin.

Logojen määrä ja taso yllätti positiivisesti. Toisaalta myös yllätti työmäärä, osallistujille tuli antaa palautetta säännöllisesti ja kertoa miten heidän tulisi korjata tai muuttaa ehdotustansa. Kaikesta huolimatta voittaja löytyi.

Päivitimme lisäksi myös nettisivuja ja loimme myös suomenkielisen version osoitteeseen www.procurenode.fi. Samalla pyrimme yksinkertaistamaan ja selkeyttämään nettisivuston sisältöä siten, että se on helpommin ymmärrettävää.

Nettisivujen merkitys ei vielä ole kävijämäärän maksimointi tai inbound liidien generointi, vaan lähinnä tarjota lisätietoa kiinnostuneille. Hankintaan liittyviä hakuja ei mm. googlessa tehdä juurikaan ja tästä johtuen hakukoneoptimointi ei ole ainakaan tässä vaiheessa järkevää.

Prototyyppi ja sen testaus

Maaliskuu on painottunut hyvin vahvasti tuotekehitykseen. Meille avautui mahdollisuus lähteä rakentamaan prototyyppiä MEOM Venture Studion kanssa. Heidän lähestymistapansa perustuu design thinking -lähestymistapaan. Projekti ei rajoittunut itse prototyypin tekemiseen, vaan sen lisäksi rakennettua designia testattiin.

Design ajatteluun liittyy vahvasti kokeilu ja oppiminen. Alla oleva kuva havainnollistaa design ajatteluprosessia. Empathize vaiheessa tavoitteena on potentiaalisen asiakkaan ongelman luonteen ymmärtäminen. Etsitään ongelmaan liittyviä tarinoita ja siihen liittyviä tunteita. Näiden pohjalta määritellään ja rajataan ongelma.

Ideointiin kerätään mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoja, joita arvioidaan ja joista valitaan prototyyppiin parhaat osat. Prototyyppiä testataan ja palautetta kerätään.

Palaute on erittäin tärkeää ja sitä hyödynnetään laajasti. Testauksen avulla opitaan käyttäjistä, sen kautta syntyy uusia ideoita testattavaksi ja lisäksi sen avulla saadaan määriteltyä itse ongelmaa huomattavasti tarkemmin.

Prototyyppi ja sen testaus onnistui loistavasti. Opimme huomattavan paljon uutta ja sitä hyödynnetään seuraavassa vaiheessa. Saimme palautetta suunnitellusta käyttöliittymästä. Kaikki testattavat suoriutuivat annetuista tehtävistä ilman opastusta ja tämän perusteella totesimme käyttöliittymän olevan intuitiivinen.

Saimme lisäksi paljon parannus ehdotuksia muutamien yksityiskohtien osalta. Lisäksi saimme hahmotettua ensimmäisen tuoteversion kannalta kriittisimmät toiminnallisuudet.

Oli yllättävää huomata miten paljon enemmän klikattavan prototyypin perusteella saa palautetta. Lisäksi jo itse prototyyppi ja mahdollisuus klikkailla valikoita auki avasi huomioita, joita ei pelkän visualisoinnin perusteella pystynyt hahmottamaan.

Advisory Board

Yritystoiminnan kehittämiseksi olemme käynnistäneet Advisory Boardin rakentamisen. Tämän funktion tarkoituksena on tuoda yritystoimintaan ulkopuolista näkökulmaa ja vahvistaa kykyä reflektoida omaa toimintaa.

Advisory Board on käytännössä täysin uusi menettely meille ja sekin sisältää paljon kokeilemista. Kokousten agendan tulee olla selkeä ja strukturoitu, jotta tapaamisista ei tule kahvipöytäjutustelua.

Advisory Boardiin on kerätty osaamista eri osa-alueilta. Hyvin rakennettuna ja ohjattuna se tuottaa merkittävää kilpailuetua ja auttaa meitä valinnoissa sekä ennen kaikkea keskittymisessä olennaiseen.

Tämän toiminnon tarkoitus on tukea markkinoille menon suunnittelua sekä itse Advisory Board käytännön kehittämistä ja rakentamista.

Newsletter

Keep up to date — get updates with latest topics