Asiakastarinat

Miten olemme auttaneet asiakkaitamme

Suunto Oy

Kehitysloikka hankinta-analyysillä

Suunto Oy sai alkunsa 1936, jolloin Suunnon perustaja Tuomas Vohlonen keksi tavan valmistaa tarkempia kompasseja suunnistusretkilleen. Tämän jälkeen yhtiö on ollut mukana lukemattomissa seikkailuissa vuoristoista syvimpiin valtameriin. Suunnon tuotteiden avulla moni on onnistunut toteuttamaan seikkailu-unelmansa, viemään sen rajoille ja siitä yli.

Toteutimme asiakkaalle projektin, hyödyntämällä kehittämäämme TOC pohjaista hankintojen analysointiin räätälöityä metodia. Projektin toteutus eteni hyvin suunnitelman mukaisesti.

Projektin aluksi järjestettiin kick-off tapaaminen, jossa kartoitettiin analyysin laajuus sekä siihen liittyvät datalähteet ja tutkimusaineistot.

Henkilöhaastatteluita toteutettiin kaikkiaan n. 20 ja erinomaisen yhteistyön johdosta tätä kautta saatiin erityisen laadukasta aineistoa analysoitavaksi. Haastatteluiden tueksi keräsimme ja edelleen työstimme numeerista dataa hankintakustannuksista.

Projektin lopputuloksena asiakkaalle esitettiin ja toimitettiin loppuraportti, jossa epäsuorien hankintojen nykytilaa verrattiin hankinnan kypsyysmalliin (sourcing maturity model). Tätä mallia käytetään hankintaprosessin optimointiin sekä tavoitteiden asetantaan.

Lisäksi asiakkaalle toimitettiin lista konkreettisista kehityskohteista, joilla hankinnan kypsyyttä voidaan nostaa asteittain kohti tavoitetta. Kehitysaskelista rakennettiin tarkempi, yksityiskohtainen sekä toteuttamiskelpoinen projektisuunnitelma. Lopuksi laskimme hyötyjen määrän eri skenaariot huomioiden, väliltä korkea, keskitaso ja matala.

Asiakas käsitteli ehdotuksen projektin jatkosta sekä etenemisestä johtoryhmässä. Johtoryhmä teki myöntävän päätöksen ja jatkoprojektin toteutus päätettiin käynnistää. ProcureNode jatkaa yhteistyötä asiakkaan kanssa suunnitelman toteuttamisessa.